Pages

Friday, 16 October 2015

Inilah hikayat peri menyatakan nabi bercukur

Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Wa Baha Nasataa’yana Ba Allaha. Taa’alaya.

Inilah peri hikayat nabi Allaha bercukur. Bermula barang siapa membaca dia atau mendengarkan dia daripada permulaan datang kepada kesudahannya nescaya di ampun oleh Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya segala dosanya.

Hataya pada sekali waktu datanglah seorang daripada kaum sahabat nabi Allaha maka iapun bertanya kepada Abu Bakar Shodayaqo Rodhoya Allaha A’naha bertanya “Apalah kiranya peri kemuliaan mukjizat nabi Allaha bercukur itu. Di hadapan siapa nabi Allaha bercukur itu dan kopiah daripada mana akan di pakai nabi Allaha bercukur itu dan berapa tahun lamanya sudah nabi Allaha bercukur”. Maka ujar Abu Bakar Al Shodayaqo Rodhoya Allaha A’naha demikian bunyinya “Hai mukmin yang percaya akan Allaha jika tuan hamba hendak mendengar peri kemuliaan mukjizat nabi Allaha bercukur itu baiklah hamba ceterakan kepada tuan hamba.
Adapun tatkala nabi Allaha bercukur itu waktu rasul Allaha kembali daripada perang dengan raja Lahad pada sembilan belas hari bulan Romadhon hari Isnin tatkala membaca Qoroana pada ketika itulah ia turun di bawa oleh Jibril kepada nabi demikian Mahalaqowana Rowasa Kama Alkho. Telah ayat di baca rasul Allaha maka nabi berfikir lalu mendengar bunyinya itu ayat yang di bawa oleh Jibril maka ujarnya “Ya nabi Allaha bahawa Allaha Sabahaanaha Wa Taa’laya menilik pada Qoroana menyuruhkan tuan hamba ini bercukur”.
Setelah di dengar oleh nabi Allaha kata Jibril yang demikian itu maka sabda rasul Allaha kepada Jibril “Ya tuanku Jibril mahulah hamba bercukur jika demikian dengan firman Allaha Taa’alaya”. Maka sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya tuanku Jibril jika hamba bercukur itu di hadapan siapalah hamba bercukur itu dan siapalah yang menyukur hamba ini dan kopiah dari mana yang hamba pakai itu maka sudah bercukur”.

Setelah di dengar oleh Jibril yang demikian itu maka Jibril munajat kepada hadrat Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya demikian bunyinya “Yaa Robaya Yaa Sayadaya ya tuhanku engkau jualah yang amat mengetahui bahawa ia kekasihmu Mahamada itu. Setelah redhalah ia bercukur dengan firmanmu akan tetapi sembah kekasihmu ke hadratmu di hadapan siapa kekasihmu bercukur itu dan siapa yang menyukur kekasihmu itu dan kopiah dari mana akan di pakai kekasihmu itu ya tuhanku”.

Maka firman Allaha Taa’alaya kepada Jibril “Adapun kekasihku itu bercukur di hadapan cahaya dirinya juga kerana ia cahaya nabi2 dan yang menyukur kekasihku itu engkau Jibril dengan firmanku dan kopiah yang akan di pakai kekasihku jika sudah bercukur ambil olehmu daun kayu Thowabaya yang amat hijau warnanya di dalam syurga perbuat olehmu akan kopiah kekasihku daripada nagerahku”. Setelah di dengar oleh Jibril firman Allaha Taa’alaya demikian itu maka Jibril itupun pergilah ke dalam syurga maka Jibril pun menyerulah malaikat Rodhowaana (Ridhwan) seraya katanya “Bukakan olehmu pintu syurga ini”.

Maka sahut oleh Radhowaana “Siapa yang di luar pintu syurga ini” maka sahut Jibril “Kerana aku di suruh Alaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya akan mengambil daun Thowabaya akan kopiah baginda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta memanggil anak2an bidadari akan rambut nabi Allaha kerana ia akan bercukur”. Maka malaikat Rodhowaana pun segeralah ia membuka pintu syurga maka Jibril pun masuklah ke dalam syurga itu maka di ambilnya daun kayu Thowabaya itu di perbuat oleh Jibril akan kopiah nabi Allaha. Telah sudah maka di bawa kopiah itu kepada rasul Allaha.

Bermula cahaya kopiah itu terlalu amat gilang gemilang kilau2an dan terlebih pula daripada cahaya matahari dan bulan purnama empat belas hari.

Maka nabi Allaha pun bersabda kepada Jibril “Siapakah yang menyukur hamba dan di hadapan siapa hamba bercukur itu dan kopiah dari mana yang akan hamba pakai bercukur itu”. Setelah di dengar Jibril sabda rasul Allaha yang demikian itu maka kata Jibril “Ya nabi Allaha hambalah yang menyukur tuan hamba itu dengan firman Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya dan lagi di hadapan cahaya tuan hamba juga bercukur itu kerana cahaya tuan hamba itu cahaya segala nabi2”.

Setelah sudah demikian itu maka nabi Allaha pun menyerahkan kepalanya yang maha mulia itu menyuruh menyukurkan Jibril maka di cukurlah oleh malaikat Jibril kepada rasul Allaha Sholaa’ma pada sembilan belas hari bulan Romadhon pada hari Isnin maka keempat sahabat nabi hadirlah mengadap kepada rasul Allaha waktu bercukur itu.
Maka firman Allaha Taa’alaya menitahkan segala anak bidadari “Hai segala anak2kan bidadari keluarlah engkau sekelian dari dalam syurga pergilah engkau segera turun ke dunia mengambil rambut kekasihku yang di cukur oleh Jibril dan sehelai rambutnya pun janganlah gugur ke bumi ambil olehmu sehelai seorang akan azimat kenakanlah pada lengan kamu yang kanan supaya kuampuni sekelian dosa kamu”. Bersabda rasul Allaha kepada Jibril “Ya Jibril hikmat apakah dia ini maka rambut hamba sehelai jua pun tiada gugur ke bumi”.

Maka ujar Jibril “Ya nabi Allaha kerana segala anak2kan bidadari titahkan oleh Allaha Sabahaanaha Wa Taa’laya turun ke dunia mengambil rambut tuan hamba ini sehelai seorang jua pun tiadalah sampai peri kebanyakan anak bidadari itu. Adapun banyak rambut tuan hamba itu seketi dua laksa enam ribu enam ratus enam puluh enam (126,666) helai demikianlah banyaknya anak2kan bidadari”. Setelah di dengar oleh nabi Allaha kata Jibril demikian itu maka nabi Allaha pun diamlah.

Maka turunlah firman Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kepada nabi Allaha “Hai kekasihku barang siapa menaruh peri hikayat kekasihku bercukur itu maka kulepaskan dia daripada segala bahaya dunia dan akhirat dan Sakarota Al Mawata akan mengambil nyawa dengan sopannya jua dan lagi pula terpelihara daripada soal Munkar dan Nakir”.

Maka sabda rasul Allaha “Barang siapa tiada menaruh peri hikayatku bercukur ini maka orang itulah bukan umatku dan bukan ia daripada umatku dan aku pun bukan nabinya. Dan barang siapa menaruh periku bercukur ini itulah umatku dan kekasihku dan lagi barang siapa umatku minta taruhkan banyak2. Jangan di berikan suratku bercukur ini pada orang yang jahil dan orang yang munafik dan bahawa kamu uraikan pada orang mukmin. Dan lagi hendaklah kiranya kamu berikan kepada suatu rumah mana suatu dusun kepada suatu dusun dan kepada suatu kampong kepada suatu kampong supaya di ampuni Allaha Taa’alaya segala dosanya.

Dan barang siapa menaruh periku bercukur ini maka Allaha Taa’alaya menurunkan rahmatnya di belas rumah kamu berpuluh amal dan beberapa rezeki. Maka kamu peliharakan baik2 di dalam rumah kamu tiada kurang rezeki di nagerahi Allaha Taa’alaya dan di peliharakan Allaha Taa’alaya daripada bahaya. Dan bencana orang dengki pun tiada sampai dan pencuri tiada dapat masuk rumah kamu dan jikalau kamu tidur sekalipun terkejut daripada tidurnya dan pada orang yang pekerjaan selamat dan jika seteru sekalipun habis binasa.

Dan barang kemana pergi beroleh selamat di beri Allaha A’za Wa Jala dan jikalau berperang beroleh kemenangan dan segala senjata seterunya tiada dapat mengenai dia daripada berkat periku bercukur ini. Dan jikalau ia darwish sekalipun hendaklah hadir pada rumahnya barang siapa berdayakan padanya nescaya ia bertambah rahmat Allaha turun pada rumahnya berkat periku bercukur ini rahmat Allaha selaksa sekali turun pada rumahnya pada sehari2 jua adanya. Sholaya Allaha A’laya Khoyaro Kholaqoha Mahamada Wa Alaha Wa Shohabaha Ajamaa’yana Amayana.

Ehsan dari : مهدي اسلام
Sumber: Kitab nabi bercukur

1 comment: