Pages

Thursday, 26 January 2012

KITAB BIDAYATUL HIDAYAH.

MUQADDIMAH

Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi.Segala pujian bagi Allah sebenar-benar pujian,Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluk-Nya.Penghulu kita Nabi Muhammad s.a.w dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya.

Ketahuilah~ Wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu,yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan~ Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka dikalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia,maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia,maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak peranda dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat dan ia juga akan merasakan kerugian.Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak .

Sabda Rasulullah s.a.w : " Siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. "

Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredhaan Allah dan mencari hidayah,bukan semata mata untuk pandai bercakap maka hendaklah engkau bergembira,kerana para Mlaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu dan bagi hidayah itu ada " bidayah" ( permulaan ) dan ada pula nidayah ( kesudahan ) dan ada zahir dan ada pula batinnya,dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah dan engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan "zahir hidayah" itu.

Di dalam kitab ini akan disebut " Bidayatul Hidayah " ( permulaan jalan menuju hidayah ) supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya,maka nanti engkau akan sampai kepada " nihayatul hidayah " hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat lambat dalam melaksanakan perintah-Nya maka ketahuilah bahawa kecendurunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk yang mahu menipu engkau dengan bermacam macam tipu helah. Sehingga engkau akan terjerumus kedalam jurang kecelakaan.

Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan pada hal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan,maka engkau dengan syaitan itu telah berjaya memperdayakan engkau dan ia telaj berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat yang berbunyi :

Katakanlah (wahai Muhammad): "Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? .(Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan"......................​..AL-KAHFI : 103 ~ 104.

Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama dan ia mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebut didalam hadis dan juga perkataan para ulama,sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabda Nabi s.a.w. :

" Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya ( amalannya ) tidak bertambah,maka ia hanya jauh daripada rahmat Allah."
(...hadis riwayat : Abu Mansor Ad Dilami dalam Musnad Al-Firdausi dengan sanad yang dhaif....)

Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Nabi s.a.w :

" Orang yang paling dashat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya."......HR : At Tabrani fil Soghir daripada Abu Hurairah.

.Rasulullah s.a.w selalu berdoa : " Ya Allah aku berlindung dengan engkau daripadfa ilmu yang tidak memberi manfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk dan daripada amalan yang tidak diangkat dan daripada doa yang tidak didengar ( tidak dimakbulkan )."

Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah s.a.w.

" Aku melalui pada malam aku diisrakkan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka aku bertanya : siapakah kamu ini ? mereka menjawab : Kami adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan tetapi kami mengerjakannya.".....HR IBNU MAJAH.

Maka berhati hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan dan jangan engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau ( dengan menyetujui mencari ilmu ) pada hal sebenarnya ia telah memperdayakan engkau ( dengan memesongkan niatmu ) maka celaka bagi si jahil sekali kerana ia tidak mahu belajar dan celaka bagi si alim seribu kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya.

Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan :
> Pertama : Orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keredhaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk didalam golongan beruntung.

>Kedua : Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan segera dunia dan mendapatkan kemuliaan,pangkat dan harta benda,sedangkan dia sendiri menyedari akan hal itu dan merasakan didalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya.Maka orang ini berada didalam keadaan berbahaya.Jikalau dia mati dalam keadaan belum sempat bertaubat maka dibimbangi ia mati dalam keadaan su-ul khatimah kemudia urasannya terserah kepada Allah.Tetapi kalau dia mendapat taufiq sebelum kematiannya lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmunya dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai.Maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung,kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa.

 >Ketiga : Orang yang telah dikuasai oleh syaitan maka ia menjadikan ilmunya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah megah dengan kedudukkan dan merasa bangga dengan ramainya pengikut. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia.Walaupun demikian dia masih lagi terpedaya dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama,pada hal zahir dan batinnya penuh dengan tamak haloba dalam menghimpunkan kekayaan dunia.Orang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa,jahil dan tertipu dengan helah syaitan dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk didalam golongan orang yang baik baik.

" Wahai orang orang yang beriman , kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan ? "......................surah Al-Shaf : 2.

Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w dalam sabdanya :

"Selain daripada Dajjal ada satu lagi perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada Dajjal. " Lalu ada orang bertanya : " Apakah itu wahai Rasulullah ?" Nabi s.a.w menjawab : " Mereka ialah Ulama Su' yakni ulama yang jahat."

Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia,tetapi Ulama Su' ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia,namun amal dan perbuatan mereka mengajak orang lain membuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih lebih berkesan daripada percakapan.Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan Ulama ini tadi daripada perkataan mereka.

Maka para penuntut-maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk didalam golongan yang kedua kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat lalu rugilah dia.Dan janganlah sekali engkau termasuk kedalam golongan yang ke-3 maka engkau akan terjerumus kedalam jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi.

Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah " takwa yang zahir" dan " nihayatul hidayah" itu ialah "takwa yang batin" dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahgi kepada 2 :
1 . Menjunjung segala perintah Allah ( melaksanakan ketaatan )
2 . Menjauhi segala larangan Allah ( meninggalkan kemaksiatan ).

Kitab Bidayatul Hidayah

KITAB SIRAH RASULULLAH S.A.W. SIRI 5

PERJALANAN KALI KE-2 KE SYAM.

Ketika Rasulullah s.a.w mencapai usia 25 tahun, Baginda sekali lagi bermusafir ke Syam. Ini kerana Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah adalah seorang saudagar yang mempunyai kemuliaan dan harta. Dia menyerahkan hartanya kepada lelaki tertentu untuk diperniagakan secara mudhorabah dan keuntungannya dibahagikan diantara mereka. Apabila Khadijah mendengar berita mengenai sifat amanah dan berkata benar yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w sehingga Baginda digelar al-amin oleh kaumnya,dia menawarkan hartanya kepada Baginda untuk diniagakan di negeri Syam. Dia menawarkan pembahagian keuntungan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Perjalanan Baginda ditemani oleh Maisarah ; orang suruhan Khadijah. Kedua-duanya melakukan jual beli dan mendapat keuntungan yang besar. Dalam musafir yang dilakukan ini,banyak keberkatan yang berlaku pada diri Rasulullah. Ini menjadikan Maisarah menyayangi Baginda s.a.w.

BERKAHWIN DENGAN KHADIJAH

Apabila Rasulullah s.a.w pulang ke Mekah dan Khadijah mendapati perniagaannya mendapat keuntungan yang besar,dia t6ertarik dengan al-Amin s.a.w. Dia mengutuskan utusan untuk meminang Baginda.Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Dia termasuk dikalangan orang Quraisy yang mempunyai kedudukan dan berharta. Selepas itu, al-Amin s.a.w bersama-sama beberapa orang bapa saudaranya pergi berjumpa 'Amru bin Asad ( bapa saudara Khadijah ) untuk meminang Khadijah dengan perantaraan Abu Talib. Peminangan tersebut diterima dan Baginda s.a.w dikahwinkan dengan Khadijah.

Pada hari tersebut Abu Talib berkhutbah dengan berkata : " Syukur kepada Allah yang telah menjadikan kita dikalangan anak cucu nabi Ibrahim a.s,keturunan nabi Ismail,berasal dari Ma'ad dan lahir daripada kalangan Mudhor,menjadikan kita sebagai pengurus rumah-Nya (Kaabah ) dan penjaga tanah suci-Nya,menjadikan Kaabah sentiasa dikunjungi dan tanah suci yang aman untuk kita dan menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Anak saudaraku ini iaitu Muhammad bin Abdullah adalah seorang lelaki yang tiada tolok bandingnya dari segi kemuliaan,kecerdikan dan kelebihannya,sekalipun tidak berharta. Harta adalah suatu yang sentiasa berkurangan dan akan habis serta merupakan pinjaman yang diminta pembayarannya. Demi Allah! selepas peristiwa ini dia akan memperolehi berita besar dan kedudukan yang tinggi. Dia datang meminang anak kemuliaanmu iaitu Khadijah. Dia telah mengemukakan maskawin sebanyak sekian. " Dengan itu perkahwinan dilangsungkan.

Sebelum perkahwinan ini, Khadijah pernah berkahwin dengan Abu Halah. Abu Halah telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak lelaki bernama Halah. Halah adalah anak tiri Rasulullah s.a.w.

Friday, 20 January 2012

KITAB SIRAH RASULULLAH S.A.W. SIRI 4

Bermusafir Ke Syam
 

Bermusafir Ke Syam
Ketika berusia 12 tahun,bapa saudaranya Abu Talib ingin pergi ke Syam untuk berniaga. Pemergian Abu Talib amat sukar diterima oleh Baginda sehingga akhirnya Abu Talib membawa Baginda bersama. Ini adalah perjalanan pertama rombongan dagang ke Syam dan mereka tidak akan tinggal lama disana,Apabila tiba dibandar Bushra,seseorang pendita bernama Buhaira telah datang berjumpa ketua-ketua rombongan.

Dia bertanyakan mereka mengenai berita yang dibacanya didalam kitab-kitab suci mereka yang menceritakan mengenai pengutusan seorang nabi dikalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.Sehingga sekarang ia masih belum berlaku.Sebelum berlakunya pengutusan Nabi s.a.w pertanyaan seumpama ini selalu dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.Mengenai perkara ini Allah berfirman : 
" Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui kebenarannya ( Nabi Muhammad dan al-Quran),mereka mengingkarinya,maka ( dengan yang demikian) laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu." ( al-Baqarah : 89 )

catatan kaki :
1 .   Bushra iaitu bandar Hauran dinegeri Syam,Baginda sampai disana sebanyak dua kali. 1 . ketika bersama bapa saudaranya Abu Talib dan 2 . ketika membawa barang-barang perniagaan Khadijah untuk diniagakan.Dibuka secara perjanjian pada tahun 13H.
2 .   Buhaira dapat mengenali beberapa tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sebagaimana yang disebut oleh kitab2 suci mereka.Dengan itu dia menjadikannya bukti bahawa Muhammad adalah nabi yang ditunggu2 kedatangannya.Dia menasihati
Abu Talib supaya membawa Muhammad pulang ke Mekah dan memberi amaran kepadanya mengenai tipu daya yang akan dilakukan oleh orang2 Yahudi.Dia juga menceritakan masa depan Baginda yang gemilang.


Peperangan Fijar.

Ketika Rasulullah berusia 20 tahun,peperangan Fijar meletus.Pperangan tersebut berlaku diantara Kabilah Kinanah yang mendapat sokongan Quraisy dengan kabilah Qais.
Punca meletusnya peperangan ini ialah al-Nu'man bin al-Munzir ,raja Arab di Hirah,mempunyai barang-barang perniagaan yang dihantar kepasar Ukaz setiap tahun,ketika menghantarnya,al-Nu'man melantik seorang lelaki yang kuat dan perkasa serta dihormati oleh kaumnya sebagai ketua rombongan untuk mengawal rombongan dagang.
.Pada satu hari Al-Nu'man duduk bersama-sama al-Barradh bin Qais al-Kanani ( seorang pembunuh dan melakukan sesuatu berdasarkan nafsu serta dipulau oleh kaumnya disebabkan kejahatannya ) dan Urwah bin Utbah al-Rahhal. Al-Nu'man berkata : " Siapakah yang akan melindungi harta perniagaan ini sehingga ia sampai ke pasar Ukaz ?. Al-Barradh menjawab : " Aku akan menghantarkannya untuk dijual kepada bani Kinanah. Al-Nu'man berkata : " Aku mahu harta perniagaan ini dijual kepada semua orang. Urwah pula berkata : " Kamu melakukan perkara yang tidak dikeji.Adakh kamu mahu harta kamu dibawa oleh anjing yang jahat ? Biarkian aku yang membawanya untuk dijual kepada semua ketua kaum dan penduduk Qaishum,iaitu penduduk didaerah Najd Tihamah.Al-Barradh berkata : " Adakah kamu akan membawa kepada kabilah Kinanah wahai Uewah ? Urwah menjawab : " aku akan membawanya kepada semua orang.
Al-Barradh merasa sakit hati dan mencari-cari peluang untuk melaksanakan niat jahatnya. Peluang tersebut diperolehi apabila Urwah keluar membawa barang-barang dagangan .Al-Barradh membunuhnya secara licik.Al Barradh menghantar utusan kepada kaumnya,kabilah Kinanah untuk memberitahu apa yang berlaku dan memberi amaran terhadap pembelaan yang akan dilakukan oleh kabilah Qais,iaitu kaum Urwah.

Setelah mendapat berita pembunuhan Urwah,kabilah Qais mula berdendam dan ingin menuntut bela diatas kematian Urwah.Mereka bertemu dengan kabilah Kinanah dan Quraisy di Nakhlah.Disana pertempuran berlaku diantara mereka.Ketika peperangan memuncak dan kabilah Qais begitu bersemangat,orang-orang Quraisy berlindung di tanah suci Mekah.Ketika Rasulullah s.a.w bersama-sama mereka.Selepas itu Qais berkata kepada musuhnya : " Kami tidak akan membiarkan darah Urwah mengalir tanpa pembelaan.Kita akan bertemu semula pada tahun hadapan di Ukaz.Lalu mereka pulang kenegeri mereka dan mengapi-apikan semangat diantara mereka.

Apabila tiba waktu yang dijanjikan,Kabilah Qais mengumpulkan kekuatannya.Mereka dibantu oleh kabilah Thoqif dan selainnya.Quraisy juga mengumpulkan kekuatannya yang terdiri dari kabilah Kinanah dan al-Ahabisy ( mereka adalah sekutu Quraisy ). Ketua bani Hasyim ialah Zubair bin Abd al-Mutalib.Dia dibantu oleh saudara-saudaranya iaitu Abu Talib,Hamzah,al-Abbas dan anak saudaranya iaitu Nabi s.a.w. Bani Umayyah pula diketuai oleh Harb bin Umayyah. Dia mengetuai kekuatan Quraisy disebabkan kemulian dan usianya. Begitu juga dengan bani bani lain yang terdapat didalam kabilah Quraisy,masing-masing mempunyai ketua. Selepas itu peperangan meletus,peperangan itu adalah peperangan yang paling dahsyat dalam kehidupan orang-orang Arab.Oleh kerana banyak kehormatan Mekah yang merupakan tempat suci disisi orang Arab dicerobohi didalam peperangan tersebut,maka mereka menamakan peperangan itu sebagai peperangan Fijar.

.Dalam peperangan tersebut,kabilah Qais hampir-hampir mengalami kekalahan.Sebahagian daripada sekutunya telah mengaku kalah.Tetapi keadaan tersebut dapat diselamatkan dengan kemunculan mereka yang mencadangkan supaya dimeterikan perjanjian damai.Perjanjian tersebut menyebut bahawa tentera yang dibunuh daripada kedua-dua belah hendaklah dikira.Mana-mana kabilah yangmengalami kerugian jiwa yang lebih banyak,mereka hendaklah menerima pembayaran diat terhadap bilangan yang lebih.Dalam peperangan tersebut Kabilah Qais mengalami kerugian jiwa yang lebih banyak daripada kabilah Quraisy.Oleh itu mereka mengambil diat daripada kabilah Quraisy. Harb bin Umayyah berjanji untuk membayarnya dan menyerahkan anaknya Abu Sufian sebagai cagaran.

Begitulah berakhirnya peperangan dikalangan orang-orang Arab yang pada kebiasaannya bermula dengan perkara-perkara kecil.Peristiwa seperti itu terus berlaku sehinggalah Allah menyatukan hati-hati mereka dan menerangi kegelapan jahiliah dengan tersebarnya cahaya islam dikalangan mereka.

catatan kaki :
1 .  Bushra iaitu bandar Hauran dinegeri Syam,Baginda sampai disana sebanyak dua kali. 1 . ketika bersama bapa saudaranya Abu Talib dan 2 . ketika membawa barang-barang perniagaan Khadijah untuk diniagakan.Dibuka secara perjanjian pada tahun 13H.
2 .   Buhaira dapat mengenali beberapa tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sebagaimana yang disebut oleh kitab2 suci mereka.Dengan itu dia menjadikannya bukti bahawa Muhammad adalah nabi yang ditunggu2 kedatangannya.Dia menasihati Abu Talib supaya membawa Muhammad pulang ke Mekah dan memberi amaran kepadanya mengenai tipu daya yang akan dilakukan oleh orang2 Yahudi.Dia juga menceritakan masa depan Baginda yang gemilang.
3 .  Ibn Hisyam berkata dalam kitabnya : Usia Rasulullah ketika mitu ialah dalam 14 atau 15 tahun.Beliau mentarjih pandapat tersebut berdasarkan tindakan bapa-bapa nsaudaranya Beliau hanya membawa Baginda menyertai peperangan tersebut beberapa hari sahaja dan peranan yang dimainkan hanyalah mengumpul anak panah. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s.a.w : Aku mengumpulkan anak panah yang dilontar oleh musuh dan menyerahkannya kepada bapa saudaraku."

KITAB SIRAH RASULULLAH S.A.W. SIRI 3

BELAH DADA.


Ketika berada bersama-sama keluarga Halimah,satu peristiwa besar telah berlaku iaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah s.a.w untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang terdapat didalamnya. Peristiwa tersebut membuatkan Halimah merasa takut,lalu mengembalikan Rasulullah s.a.w kepada ibunya. Halimah menceritakan kepada ibunya : " Ketika Muhammad dan saudara-saudaranya bermain-main dikawasan peliharaan kambing dibelakang rumah kami,tiba-tiba saudaranya datang mengadu kepadaku dan suamiku : saudara saya berbangsa Quraisy telah dibawa oleh dua orang lelaki berpakaian putih.Mereka telah membaringkannya dan membelah perutnya sambil memasukkan tangan-tangan mereka kedalam perutnya. Selepas itu aku dan suamiku mencarinya. Kami mendapati muka Muhammad pucat.

Selepas peristiwa itu aku dan suamiku sentiasa bersamanya. Kami bertanya kepada Muhammad : Apakah yang telah berlaku kepada mu wahai anakku ? Muhammad menjawab : Dua orang berpakaian putih telah datang berjumpaku,salah seorang daripada mereka telah berkata : kanak kanak inikah yang kita cari,kawannya menjawab : Ya. Maka mereka memegang,membaringkan dan membelah perutku.Mereka mengeluarkan sesuatu dan mencampakkannya.Aku tidak tahu apakah benda tersebut.."

Kematian Aminah Dan Abd Mutalib.
Kemudian Rasulullah s.a.w tinggal bersama ibunya Aminah. Aminah membawa Baginda s.a.w ke Madinah untuk menziarahi bapa-bapa saudara ayahnya iaitu Bani Adi bin Najjar. Ketika dalam perjalanan pulang,Aminah ditimpa penyakit dan meninggal di al-Abwa.Selepas itu Rasulullah s.a.w berada dibawah jagaan Ummu Aiman dan ditanggung oleh datuknya Abd Mutalib. Abd al-Mutalib mencurahkan kasih sayang kepada Baginda melebihi kasih sayang yang dicurahkan kepada anak-anaknya.Ini kerana dia dapat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Muhammad mempunyai masa depan yang gemilang.Abd al-Mutalib amat memuliakan Baginda s.a.w.

Walau bagaimanapun,setelah Rasulullah s.a.w berusia lapan tahun,datuknya Abd Mutalib meninggal dunia.Selepas itu Baginda dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib.Abu Talib memelihara Rasulullah s.a.w dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Abu Talib tidak memeliki harta yang banyak,lalu Allah memberkatinya. Ketika berada dalam tanggungan Abu Talib,Rasulullah s.a.w adalah contoh teladan yang paling bail.Baginda bersikap qana'ah dan menjauhi perkara sia-sia yang biasa dilakukan oleh kanak-kanak yang seusia dengannya. Ini adalah sebagaimana yang diceritakan oleh pengasuhnya Ummu Aiman.Apabila waktu makan,kanak-kanak yang lain akan berebut rebut untuk mendapatkan makanan,tetapi baginda tetap tenang dan menerima apa yang deberikan oleh Allah kepadanya.


Bersambung..

KITAB SIRAH RASULULLAH S.A.W SIRI 2

PENYUSUAN.
Menjadi tradisi kehidupan orang orang Arab,mereka akan mencari wanita-wanita pendalaman yang akan menyusukan anak-anak mereka. Ini dilakukan dengan harapan anak-anak tersebut membesar dalam keadaan yang mulia. Mereka berpendapat.Wanita pengasuh dibandar adalah pemalas dan tidak kuat semangat.Beberapa oarng wanita daripada bani Sa'd bin Bakr datang ke Mekahuntuk mencari anak-anak yang akan disusuinya.

Wanita bertuah yang dapat menyusukan anak yang mulia ini ialah Halimah binti Abu Zuaib al-Sa'diah.Suaminya bernama Abu Kabsyah.Nama tersebut digunakan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka mengejek Nabi s.a.w . Mereka berkata : "Ini adalah anak Abu Kabsyah yang bercakap dari langit. Keberkatan menyelubungi keluarga Halimah selagi anak yang disusui itu berada disitu.Baginda tinggal bersama Halimah sehingga mencapai umur empat tahun.
Bersambung siri 3

KITAB SIRAH RASULULLAH S.A.W. SIRI 1

ABDULLAH BERKAHWIN DENGAN AMINAH.
Abdullah bin Abd Mutalib adalah anak yang paling disayangi oleh bapanya.Ketika berumur 18 thn,bapanya Abd Mutalib telah mengahwinkannya dengan Aminah binti Wahb bin Abd Manaf bin Zurah bin Kilab.Pada masa itu Aminah adalah wanita Quraisy terbaik dari segi keturunan dan kedudukannya. Apabila Abdullah tinggal bersama Aminah sebagai suami isteri, Aminah mula mengandungkan Rasulullah s.a.w. Setelah usia kandungan mencapai dua bulan,Abdullah meninggal dunia dan dikebumikan di Madinah iaitu diperkampungan bani Najjar;keturunan bapa-bapa saudara sebelah ibu.Sebelum itu Abdullah pergi ke Syam untuk berniaga.Dalam perjalanan pulang,ketika sampai di Madinan,dia menemui ajalnya.
Setelah tempoh masa mengandung tamat, Aminah melahirkan anaknya.Dunia merasa gembira dengan kelahiran anak tersebut, anak yang akan menyebarkan adab dan akhlak mulia keseluruh dunia. Al-Marhum Mahmud Basya al-Falaki telah mengkaji waktu kejadian peristiwa yang besar ini.Ia berlaku pada pagi isnin, 9 Rabiul Awwal, bersamaan dengan 20 April 571M.Peristiwa ini tepat berlaku pada tahun pertama tahun gajah. Rasulullah s.a.w dilahirkan dirumah Abu Talib, diperkampungan bani Hasyim. Bidan yang menyambut kelahiran beliau ialah al-Syifa', ibu Abd Rahman bin Auf.Apabila Baginda dilahirkan,ibunya menghantar berita gembira tersebut kepada datuknya Abd Mutalib.Dia datang dengan penuh kegembiraan dan menamakan Baginda sebagai Muhammad. Nama Muhammad bukanlah nama yang masyhur dikalangan orang orang Arab,walaupun begitu Allah ingin melaksanakan ketentuannya yang telah dinyatakan didalam kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi-Nya seperti kitab Taurat dan Injil. Dengan itu Allah mengilhamkan kepada datuk Baginda supaya menamakan Baginda dengan nama Muhammad.
Wanita pertama yang mengasuhnya ialah Ummu Aiman iaitu Barakah al-Habsyiah,hamba perempuan kepunyaan bapa Rasulullah s.a.w. Orang yang pertama menyusukan Baginda s.a.w ialah Thuwaibah, hamba perempuan Abu Lahb.

catatan kaki :

1 .  Al Marhum Mahmud Basya al-Falaki mempunyai peninggalan yang menunjukkan ketrampilannya dibidang ilmu falak,matematik dan geografi.Meninggal pada tahun 1302H/1885M.

2 .   Peristiwa gajah adalah yang masyhur yg berlaku di Mekah.Dengan itu orang2 Arab sebagaimana juga umat yang lain telah menjadikan peristiwa besar ini sebagai permulaan takwim mereka. Al-Quran telah menyebut peristiwa ini dalam surahal-Fil.Kesimpulan peristiwa ini ialah salah seorang Raja Habsyah ( iaitu raja yang memerintah Yaman selepas mengalahkan orang2 Himyar) bernama Abrahah al Habsy telah datang untuk menyerang Mekah dan meruntuhkan Kaabah.

Mereka membawa gajah yang besar yang belum pernah dilihat sepertinya oleh orang2 Arab.Demi memuliakan nabi yang ditunggu2 kedatangannya dan penjagaan yang sempurna terhadap Kaabah, Allah telah menjaikan tindakan itu sebagai sia-sia.Dia mengirimkan kumpulan burung-burung yg tidak putus-putus.Burung2 tersebut melemparkan mereka dengan batu daripada sejenis tanah yang dibakar keras.Lalu Allah menjadikan mereka hancur luluh seperti daun daun yang dimakan ulat.Dengan itu orang2 Quraisy tidak perlu berpenat lelah untuk menghadapi mereka.

3 .  Barakah al-Habsyiah nama sebenarnya ialah Barakah binti Tha'labah bin Amru . Beliau dikahwini oleh Ubaid bin Zaid bin Amru daripada Kabila Khazraj dan melahirkan Aiman bin Ubaid. Aiman adalah diantara muslimin yang tetap berperang didalam perang Hunain sehingga mati syahid. Selepas suami Barakah meninggal,beliau dikahwini oleh Zaid bin Harithah dan melahirkan Usamah bin Zaid.

4 .  Thuwaibah menyusukan Rasulullah s.a.w sebelum Halimah al-Saidah datang mengambil Baginda untuk disusui. Selepas itu Halimah juga menyusukan Hamzah, Abu Samah bin Abd al- Asad. ketika di Madinah Rasulullah s.a.w sentiasa memuliakannya sehingga beliau meninggal.


Bersambung SIRI 2.
 

Monday, 9 January 2012

Keadaan Lapar Rasulullah SAW

Muslim dan Tarmidzi telah meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. dia berkata: Bukankah kamu sekarang mewah dari makan dan minum, apa saja yang kamu mau kamu mendapatkannya? Aku pernah melihat Nabi kamu Muhammad SAW hanya mendapat korma yang buruk saja untuk mengisi perutnya!

Dalam riwayat Muslim pula dari An-Nu'man bin Basyir ra. katanya, bahwa pada suatu ketika Umar ra. menyebut apa yang dinikmati manusia sekarang dari dunia! Maka dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW seharian menanggung lapar, karena tidak ada makanan, kemudian tidak ada yang didapatinya pula selain dari korma yang buruk saja untuk mengisi perutnya.

Suatu riwayat yang diberitakan oleh Abu Nu'aim, Khatib, Ibnu Asakir dan Ibnun-Najjar dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah SAW ketika dia sedang bersembahyang duduk, maka aku pun bertanya kepadanya: Ya Rasulullah! Mengapa aku melihatmu bersembahyang duduk, apakah engkau sakit? jawab baginda: Aku lapar, wahai Abu Hurairah! Mendengar jawaban baginda itu, aku terus menangis sedih melihatkan keadaan baginda itu. Rasulullah saw merasa kasihan melihat aku menangis, lalu berkata: Wahai Abu Hurairah! jangan menangis, karena beratnya penghisaban nanti di hari kiamat tidak akan menimpa orang yang hidupnya lapar di dunia jika dia menjaga dirinya di kehidupan dunia. (Kanzul Ummal 4:41)

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah ra. dia berkata: Sekali peristiwa keluarga Abu Bakar ra. (yakni ayahnya) mengirim (sop) kaki kambing kepada kami malam hari, lalu aku tidak makan, tetapi Nabi SAW memakannya - ataupun katanya, baginda yang tidak makan, tetapi Aisyah makan, lalu Aisyah ra. berkata kepada orang yang berbicara dengannya: Ini karena tidak punya lampu. Dalam riwayat Thabarani dengan tambahan ini: Lalu orang bertanya: Hai Ummul Mukminin! Apakah ketika itu ada lampu? Jawab Aisyah: Jika kami ada minyak ketika itu, tentu kami utamakan untuk dimakan.
(At-Targhib Wat-Tarhib 5:155; Kanzul Ummal 5:155)

Abu Ya'la memberitakan pula dari Abu Hurairah ra. katanya: Ada kalanya sampai berbulan-bulan berlalu, namun di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak ada satu hari pun yang berlampu, dan dapurnya pun tidak berasap. Jika ada minyak dipakainya untuk dijadikan makanan. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:154; Majma'uz Zawatid 10:325)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Urwah dari Aisyah ra. dia berkata: Demi Allah, hai anak saudaraku (Urwah anak Asma, saudara perempuan Aisyah), kami senantiasa memandang kepada anak bulan, bulan demi bulan, padahal di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak pernah berasap. Berkata Urwah: Wahai bibiku, jadi apalah makanan kamu? Jawab Aisyah: Korma dan air sajalah, melainkan jika ada tetangga-tetangga Rasulullah SAW dari kaum Anshar yang membawakan buat kami makanan. Dan memanglah kadang-kadang mereka membawakan kami susu, maka kami minum susu itu sebagai makanan. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:155)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah ra. katanya: sering kali kita duduk sampai empat puluh hari, sedang di rumah kami tidak pernah punya lampu atau dapur kami berasap. Maka orang yang mendengar bertanya: Jadi apa makanan kamu untuk hidup? Jawab Aisyah: Korma dan air saja, itu pun jika dapat. (Kanzul Ummal 4:38)

Tarmidzi memberitakan dari Masruq, katanya: Aku pernah datang menziarahi Aisyah ra. lalu dia minta dibawakan untukku makanan, kemudian dia mengeluh: Aku mengenangkan masa lamaku dahulu. Aku tidak pernah kenyang dan bila aku ingin menangis, aku menangis sepuas-puasnya! Tanya Masruq: Mengapa begitu, wahai Ummul Mukminin?! Aisyah menjawab: Aku teringat keadaan di mana Rasulullah SAW telah meninggalkan dunia ini! Demi Allah, tidak pernah beliau kenyang dari roti, atau daging dua kali sehari. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:148)

Dalam riwayat Ibnu Jarir lagi tersebut: Tidak pernah Rasulullah SAW kenyang dari roti gandum tiga hari berturut-turut sejak beliau datang di Madinah sehingga beliau meninggal dunia. Di lain lain versi: Tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah SAW dari roti syair dua hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Dalam versi lain lagi: Rasulullah SAW telah meninggal dunia, dan baginda tidak pernah kenyang dari korma dan air.
(Kanzul Ummal 4:38)

Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Baihaqi telah berkata Aisyah ra.: Rasulullah SAW tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut, dan sebenarnya jika kita mau kita bisa kenyang, akan tetapi baginda selalu mengutamakan orang lain yang lapar dari dirinya sendiri. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:149)

Ibnu Abid-Dunia memberitakan dari Al-Hasan ra. secara mursal, katanya: Rasulullah SAW selalu membantu orang dengan tangannya sendiri, beliau menampal bajunya pun dengan tangannya sendiri, dan tidak pernah makan siang dan malam secara teratur selama tiga hari berturut-turut, sehingga baginda kembali ke rahmatullah. Bukhari meriwayatkan dari Anas ra. katanya: Tidak pernah Rasulullah SAW makan di atas piring, tidak pernah memakan roti yang halus hingga baginda meninggal dunia. Dalam riwayat lain: Tidak pernah melihat daging yang sedang dipanggang (maksudnya tidak pernah puas makan daging panggang). (At-Targhib Wat-Tarhib 5:153)

Tarmidzi memberitakan dari Ibnu Abbas ra. katanya: Rasulullah SAW sering tidur malam demi malam sedang keluarganya berbalik-balik di atas tempat tidur karena kelaparan, karena tidak makan malam. Dan makanan mereka biasanya dari roti syair yang kasar. Bukhari pula meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. katanya: Pernah Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum yang sedang makan daging bakar, mereka mengajak baginda makan sama, tetapi baginda menolak dan tidak makan. Dan Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW meninggal dunia, dan baginda belum pernah kenyang dari roti syair yang kasar keras itu. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:148 dan 151)

Pernah Fathimah binti Rasulullah SAW datang kepada Nabi SAW membawa sepotong roti syair yang kasar untuk dimakannya. Maka ujar baginda kepada Fathimah ra: Inilah makanan pertama yang dimakan ayahmu sejak tiga hari yang lalu! Dalam periwayatan Thabarani ada tambahan ini, yaitu: Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Fathimah: Apa itu yang engkau bawa, wahai Fathimah?! Fathimah menjawab: Aku membakar roti tadi, dan rasanya tidak termakan roti itu, sehingga aku bawakan untukmu satu potong darinya agar engkau memakannya dulu! (Majma'uz Zawa'id 10:312)

Ibnu Majah dan Baihaqi meriwayatkan pula dari Abu Hurairah ra. katanya: Sekali peristiwa ada orang yang membawa makanan panas kepada Rasulullah SAW maka baginda pun memakannya. Selesai makan, baginda mengucapkan: Alhamdulillah! Inilah makanan panas yang pertama memasuki perutku sejak beberapa hari yang lalu. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:149)

Bukhari meriwayatkan dari Sahel bin Sa'ad ra. dia berkata: Tidak pernah Rasulullah SAW melihat roti yang halus dari sejak beliau dibangkitkan menjadi Utusan Allah hingga baginda meninggal dunia. Ada orang bertanya: Apakah tidak ada pada zaman Nabi SAW ayak yang dapat mengayak tepung? Jawabnya: Rasulullah SAW tidak pernah melihat ayak tepung dari sejak beliau diutus menjadi Rasul sehingga baginda wafat. Tanya orang itu lagi: Jadi, bagaimana kamu memakan roti syair yang tidak diayak terlebih dahulu? Jawabnya: Mula-mula kami menumbuk gandum itu, kemudian kami meniupnya sehingga keluar kulit-kulitnya, dan yang mana tinggal itulah yang kami campurkan dengan air, lalu kami mengulinya. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:153)

Tarmidzi memberitakan daripada Abu Talhah ra. katanya: Sekali peristiwa kami datang mengadukan kelaparan kepada Rasulullah SAW lalu kami mengangkat kain kami, di mana padanya terikat batu demi batu pada perut kami. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kainnya, lalu kami lihat pada perutnya terikat dua batu demi dua batu. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:156)

Ibnu Abid Dunia memberitakan dari Ibnu Bujair ra. dan dia ini dari para sahabat Nabi SAW Ibnu Bujair berkata: Pernah Nabi SAW merasa terlalu lapar pada suatu hari, lalu baginda mengambil batu dan diikatkannya pada perutnya. Kemudian baginda bersabda: Betapa banyak orang yang memilih makanan yang halus-halus di dunia ini kelak dia akan menjadi lapar dan telanjang di hari kiamat! Dan betapa banyak lagi orang yang memuliakan dirinya di sini, kelak dia akan dihinakan di akhirat. Dan betapa banyak orang yang menghinakan dirinya di sini, kelak dia akan dimuliakan di akhirat.'

Bukhari dan Ibnu Abid Dunia meriwayatkan dari Aisyah ra. dia berkata: Bala yang pertama-tama sekali berlaku kepada ummat ini sesudah kepergian Nabi SAW ialah kekenyangan perut! Sebab apabila sesuatu kaum kenyang perutnya, gemuk badannya, lalu akan lemahlah hatinya dan akan merajalelalah syahwatnya!
(At-Targhib Wat-Tarhib 3:420)

Friday, 6 January 2012

KURMA

Kurma adalah sejenis tumbuhan (Palma) atau dikenali dalam bahasa saintifiknya sebagai Phonex dactylifera yang berbuah dan boleh dimakan sama ada yang masak atau yang mentah. Kebanyakan pokok kurma tumbuh di negara-negara Arab dan mempunyai berbagai-bagai jenis. Antara kurma yang terkenal ialah kurma Mekkah dan Madinah yang dikatakan mempunyai berpuluh-puluh jenis. Dikalangan penduduk di negara-negara Arab kurma adalah makanan utama mereka, malah dikalangan orang kita juga kurma sudah menjadi bahan makanan yang digemari. Selain rasanya yang manis dan tahan lama serta tidak perlu dimasak, kurma juga mempunyai khasiat yang banyak dan menjadi makanan utama Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam.

KELEBIHAN KURMA BERDASARKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Jaafar katanya : "Aku melihat Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam memakan buah-buahan dengan kurma masak.

"Diceritakan oleh Jumaah bin Abdullah yang disampaikan oleh Marwan yang mendapat berita daripada Ibnu Hashim bahawa Amir bin Saad mendengar bapanya meriwayatkan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam bersabda : "Sesiapa yang memakan 7 biji tamar ajwah dia akan terkawal daripada kejutan syaitan dan sihir pada hari itu".

Khasiat kurma "Ajwah" sebagaimana yang tersebut di dalam hadis di atas merupakan satu kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wataala sesuai dengan kemuliannya sebagai jenis kurma pertama yang ditanam sendiri oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam.

Terdapat juga di dalam al-Quran ayat yang menyatakan tentang kelebihan buah kurma ini, yang dialami oleh Sayydatuna Maryam ketika beliau mengandung Nabi Isa alaihi Salam sebagaimana tersebut di dalam surah Maryam ayat 25 :

"Dan gocangkan batang kurma itu kepadanya, nanti ia gugurkan atasmu kurma yang masak.

Ayat di atas menjelaskan tentang khasiat buah kurma kepada kaum wanita yang sedang dalam nifas, bila mana Allah memerintahkan Maryam memakannya sedang beliau dalam keadaan lemah selepas bersalin. Penemuan kajian sains tentang khasiat buah kurma yang kaya dengan unzur zat besi dan kalsium telah membuktikan bahawa perubatan cara Islam yang terkandung di dalam al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam bukanlah jenis perubatan yang semata-mata sesuai dengan keadaan iklim masyarakat Arab sahaja atau sudah ketinggalan zaman, tetapi ia adalah perubatan yang diiktiraf oleh dunia antarabangsa. Malah ia lebih baik daripada ubat-ubatan moden yang menggunakan berbagai campuran dadah yang boleh mengakibatkan kesan sampingan yang lain.

Unsur zat besi dan kalsium yang terdapat di dalam buah kurma adalah unsur yang paling tinggi bagi membentuk susu ibu. Bagi Ibu-ibu yang mempunyai masalah kekurangan susu, maka dengan memakannya dapat menggalakkan pertambahan kandungan susu. Ianya juga berperanan dalam pertumbuhan kanak-kanak damit dan pembentukan darah dan sumsum tulang. Antara kajian lain yang dijalankan membuktikan bahawa kurma antara makanan yang paling pantas diproses sebagai bekalan tenaga. Kurma tersebut akan segera dibakar dan ia akan disalurkan ke bahagian anggota lain dan otak.

Rasulullah juga pernah bersabda mengenai hal ini ,sabdanya:" Beri makan buah tamar kepada isteri-isteri kamu yang hamil dan barang siapa yang memakan buah tamar tersebut semasa hamilnya, maka anak yang akan lahir itu akan menjadi seorang anak yang penyabar dan bersopan- santun, kerana makanan Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa AS adalah buah tamar.

Berdasarkan ini juga Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam menganjurkan kita supaya berbuka puasa dengan buah kurma sebagaimana sabdanya daripada Anas bermaksud :

"Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam berbuka puasa dengan beberapa biji buah kurma sebelum sembahyang. Sekiranya tiada terpadat kurma, maka Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam akan berbuka dengan beberapa biji anggur. Sekiranya tiada anggur, maka Baginda meminum beberapa teguk air. (Hadis riwayat Ahmad)

Sehubungan dengan hadis ini ada beberapa hadis lain yang menganjurkan agar kita berbuka puasa dengan kurma. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata : "Rasulullah Sallallahu alaihi Wasalla berbuka dengan kurma dan barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka hendaklah ia berbuka dengan air kerana sesungguhnya air itu pembersih.

Antara hadis lain yang menyatakan kelebihan buah kurma :

Maksudnya : Daripada Adiy bin Hatim, ia berkata : "Saya mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam bersabda : "Hindarilah api neraka walaupun (dengan memberi sedekah) sebelah buah kurma.

Hadis ini menerangkan kemuliaan buah kurma, iaitu walaupun dengan hanya kita bersedekah sebelah buah kurma kita terhindar daripada api neraka.

Jadi bagi orang-orang yang mementingkan kesihatan mereka agar sentiasa dapat dijaga dengan baik, buah kurma adalah amat sesuai dijadikan sebagai salah satu makanan harian mereka khususnya di waktu pagi sebelum memulakan sebarang tugas harian. Khasiat kurma juga adalah sesuai dan baik bagi pertumbuhan kanak-kanak.

Mudah-mudahan dengan amalan memakan kurma yang berterusan, kita terhindar daripada berbagai kemungkinan dan dapat meneruskan tugas harian serta beribadat kepada Allah Subhanahu Wataala.

KHASIAT KURMA

Kurma diangkat tinggi oleh Rasulullah saw kerana mempunyai nilai kandungan makanan yang tinggi. Kandungan protein di dalam kurma lebih kurang 1.8 hingga 2.0 peratus, serat 2.0 hingga 4.0 peratus manakala kandungan gulanya 50 hingga 57 peratus glukosa. Ini menunjukkan kandungan gula di dalamnya telah ditukar secara semulajadi. Bermakna apabila kita memakan kurma, tenaga yang diserap tubuh adalah serta-merta. Sebaliknya gula di dalam kebanyakan buah-buahan dikenali sebagai fraktosa dan gula tebu atau gula pasir yang biasa mengandungi sukrosa tidak boleh menyerap terus dalam tubuh. Ia terpaksa dipecahkan dahulu oleh enzim sebelum bertukar menjadi glukosa lalu diserap tubuh sebagai tenaga.

Disunatkan berbuka dengan kurma kerana orang yang berpuasa tidak makan selama 12 jam. Kurma menyumbang tenaga serta-merta kepada si pemakan dan ini memudahkan seseorang beribadat dan menunaikan sembahyang maghrib atau tarawih. Apabila tubuh berasa segar dan bertenaga ia menghalang kita makan berlebihan atau mengikut nafsu. Kadangkala waktu berbuka kita makan terlalu banyak, tetapi masih letih dan tidak bertenaga. Sebabnya makanan yang diambil kebanyakan mengandungi karbohidrat, tanpa tenaga serta-merta menjadi penyebab selesai makan, mata pun mengantuk.

Kita makan kurma tanpa buang kulitnya yang mengandungi serat. Amat baik untuk mencegah barah usus besar kerana ia melawaskan. Sementara kandungan vitamin A dan C amat tinggi pada peringkat khalal atau rotab dan menurun sedikit pada peringkat tamar. Selain itu ia mengandungi zat galian dan yang paling banyak dikenali sebagai potasium. Potasium diperlukan oleh tubuh untuk sistem saraf kerana kurma adalah excellant source atau sumber mujarab. Memang dalam susu, yogurt dan makanan laut juga mengandungi potasium tetapi jumlahnya sedikit.

Ramai beranggapan hanya kismis yang baik untuk menguatkan ingatan, sebenarnya kurma juga setanding. Mungkin atas alasan pihak-pihak tertentu atau negara pengeluar anggur telah menjalankan kempen makan kismis dan mempopularkan khasiatnya.

Diriwayat oleh Aishah r.a. yang menjelaskan, kurma mengandungi ubat. “Jika sesiapa yang selalu makan kurma akan dihindari daripada terkena racun yang dimakan.”

Dalam bidang perubatan dengan ketiadaan kolesterol, lemak dan gula di dalam kurma, ia amat baik untuk meredakan tekanan darah tinggi. Dalam perubatan homeopati, biji kurma dikisar halus atau dijadikan serbuk seperti teh. Direndam dan diminum bagi menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.

Melalui petua tertentu, kurma dimakan bersama badam dan madu untuk menyembuhkan penyakit. Kurma dikatakan menambah tenaga seksual atau batin. Jus buah kurma mungkin baru di negara ini, sebaliknya di negara pengeluar selain dimakan segar, kering atau salai, kurma dibuang biji dan diganti dengan kacang tanah, badam atau gajus bagi mengenakkannya. Kurma juga dibuat jem, sirap atau bahan tambahan dalam aiskrim.

Kurma sejenis buah yang kaya dengan zat besi, kalsium, fosforus, sodium, potasium, vitamin A dan C dan juga niasin.Ia lazimnya dimakan semasa bulan Ramadhan dan mempunyai khasiat serta nilai yang tinggi dalam dunia perubatan tradisional.

. dari segi saintifik amat berkesan bagi mengubati gangguan usus yang kronik, dimana ketidakserasian dengan gluten, menghalang penyerapan zat-zat makanan secara sempurna.

Kurma mengandungi sejenis bahan protein serta garam galian yang menghentikan tindak balas luar biasa yang dicetuskan oleh gluten dalam usus kecil. Tindakbalas itu jika dibiarkan boleh membawa kepada pengeluaran sel darah putih secara berlebihan.

Selain daripada gangguan usus, jus kurma berkesan untuk mengatasi masalah sembelit. Bagaimanapun minuman ini tidak sesuai di amalkan oleh mereka yang mengidap penyakit diabetis, kerana ia boleh mendatangkan kesan yang lebih serius.

Jus kurma juga merupakan penawar mujarab dalam perubatan tradisional untuk mengatasi masalah insomnia. Bagi mereka yang mengalami masalah batuk jus kurma sesuai untuk diamalkan kerana kandungan gula dalam buah kurma bertindak menghilangkan gatal-gatal dalam kerongkong sekaligus menghentikan batuk.

Kurma dikatakan tumbuhan yang mempunyai pelbagai khasiat dan kegunaan yang banyak kerana telah terbukti, di dalam Al-Quran terdapat 21 ayat yang menyebut tentang kurma.

Mengikut pendapat pakar perubatan, buah kurma kaya dengan unsur zat besi dan kalsium sesuai untuk wanita sama ada semasa hamil dan selepas bersalin. Hal ini berasaskan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada ibu Isa iaitu Maryam binti Imran supaya memakan buah kurma ketika beliau dalam keadaan lemah selepas bersalin.

KAJIAN DAN PENEMUAN SAINS PERUBATAN

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasul, para saintis giat mengkaji mengenai khasiat kurma. Mengikut kajian Dr.Mahmud Nazim Al-Nasimy dalam buku Tempoh mengandung dari segi perubatan, fiqhiyah dan perundangan, hasil kajiannya menunjukkan jus kurma dapat menolong mencengkam rahim sewaktu proses kelahiran, memperkukuhkan lagi urat-urat rahim pada bulan-bulan terakhir kehamilan dan membantu memudahkan proses kelahiran bayi. Jus kurma juga dapat mengurangkan tumpah darah, menguatkan organ rahim serta berkesan meredakan tekanan darah tinggi.

Kajian Profesor Madya Aisyah Mohd Zain Pensyarah Fakulti Sains dan Bioteknologi Universiti Putra Malaysia,menunjukkan bahawa jus kurma membantu mencegah daripada sembelit, lemah otot, sengal-sengal badan, lesu dan barah usus besar, merangsangkan selera makan, menguatkan ingatan dan melawaskan. Disamping menambahkan tenaga seksual,kurma juga boleh digunakan sebagai pencuci mulut.

Mengikut hasil kajian Ahli Sains Mesir telah terbukti khasiat kurma dalam membantu memanaskan badan, mencergaskan otak dan tubuh badan serta mencergaskan minda dan membantu tumbesaran kanak-kanak. Ia juga membantu melicinkan perjalanan darah dan menghindari dari penyakit barah, merawat buah pinggang dan mencuci hati, dan membantu mengurangkan pengaliran darah semasa kelahiran.

Tidak sahaja buah kurma, umbut dari pokok kurma juga boleh dijadikan makanan dan ia juga mempunyai khasiat yang tersendiri.

Pengeluar kurma dunia ialah Arab Saudi, Iraq, Iran, Mesir, Tunisia dan Algeria Kandungan Kurma Kering %
Gula Lebih 50
Protein Lebih 2
Lemak Lebih 2
Sumber Mineral Lebih 2

Sumber: Encyclopaedia Britannica CD99.

Kurma Mencegah Serangan Stroke

• Kandungan kalorinya yang tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh memang sesuai kalau digunakan saat berbuka puasa. Namun, ada khasiat yang lebih istimewa: kurma boleh menurunkan risiko serangan stroke berkat tingginya kalium yang dikandungnya. Buah-buahan dikenal sebagai sumber utama vitamin, terutama vitamin C dan mineral. Sudah begitu, kandungan energi atau kalorinya pun rendah, sebab lemak yang dikandungnya juga rendah. Namun, ada pengecualian, misalnya kurma. Kandungan lemak pada kurma juga boleh diabaikan. Namun, karbohidratnya yang tinggi membuat buah ini dapat menyediakan energi yang tinggi pula. Malah paling tinggi diantara keluarga besar buah-buahan. Keunggulan lainnya, kurma
mengandungi zat gizi penting bagi fungsi tubuh, terutama jantung dan pembuluh darah, yaitu kalium. Fungsi mineral ini membuat denyut jantung makin teratur, mengaktifkan kontraksi otot, serta membantu mengatur tekanan darah. Itulah sebabnya kurma menjadi istimewa. Apalagi, beberapa penelitian membuktikan, makanan tinggi kalium ini dapat menurunkan risiko serangan stroke.

Cukup Lima Butir Sehari..!

* Dari penelitian terhadap pola makanan yang dilakukan terhadap 859 orang lelaki dan wanita berusia di atas 50 tahun di California Utara, AS, diketahui, perbezaan kecil konsentrasi kalium pada pola makanan dapat memprediksi mereka yang dijangkakan berpeluang meninggal akibat stroke 12 tahun kemudian. Tak ada seorang pun yang sukatan kaliumnya paling tinggi (lebih dari 3.500 mg setiap hari) meninggal akibat stroke. Sebaliknya, orang yang secara teratur engonsumsi kalium paling rendah (kurang dari 1.950 mg setiap hari) mempunyai risiko stroke fatal jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan yang lain. Di antara mereka yang konsumsi kaliumnya paling Rendah, harapan meninggal akibat stroke 2,6 kali pada lelaki dan 4,8 kali pada wanita. Makin banyak makanan kaya kalium yang dikonsumsi biasanya makin kecil kemungkinan orang menderita stroke. Para penyelidik merumuskan dengan hanya makan satu jenis ekstra makanan kaya kalium (minimal 400 mg setiap hari) risiko fatal boleh diturunkan sampai 40%. Tahap 400 mg kalium itu mudah sekali Anda penuhi dengan makan kurma kering sekitar 65 g saja, atau
setara dengan lima butir kurma. Makanan tinggi kalium, menurut Dr. Louis Tobian, Jr., pakar penyakit darah tinggi dari Minnesota University AS, juga dapat membantu menurunkan tekanan
darah serta boleh memberi kekuatan tambahan dalam mencegah stroke secara langsung, sebagaimana kondisi tekanan darah seseorang. Untuk membuktikan hal itu, Dr. Tobian melakukan eksperimen pada dua kelompok tikus yang terkena hipertensi. Satu kelompok tikus diberi diet tinggi kalium dan kelompok lain diet kalium normal. Hasilnya amat luar biasa. Diantara kelompok tikus yang mendapat kandungan kalium tinggi, tak satu pun mengalami
perdarahan otak. Sementara 40% pada kelompok tikus yang mendapat kalium normal menderita stroke ringan yang dibuktikan dengan adanya perdarahan otak.

Dari hasil penelitian itu, Dr Tobian membuat kesimpulan, konsumsi ekstra kalium dapat menjaga dinding arteri tetap elastik dan berfungsi normal. Keadaan ini membuat pembuluh darah tidak mudah rusak akibat tekanan darah. Jadi jelas, kurma yang secara tradisional disajikan sebagai salah satu hidangan untuk berbuka puasa di Bulan Ramadhan, bukan makanan pembuka yang
biasa. Diam-diam ia menyimpan senjata potensial antistroke dan antiserangan jantung. Meskipun demikian, untuk memastikan nampak positif kurma, agaknya masih perlu dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian.

Memiliki Aktiviti Seperti Aspirin/Pill Killer

* Selain kalium yang berguna bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, kurma juga mengandung salisilat. Zat ini, dikenal sebagai bahan baku aspirin, Ubat pengurang atau penghilang rasa sakit dan demam. Salisilat bersifat mencegah pembukan darah, antiinflamasi, dan melenyapkan rasa ngeri/ngilu. Kecuali itu, menurut Nurfi Afriansyah, staf penyelidik KIE Gizi Puslitbang Gizi Bogor, salisilat juga boleh mempengaruhi prostate gland (kelompok asam lemak hidroksida yang merangsang kontraksi otot , menurunkan tekanan darah). Sementara itu, Jean Carper dalam bukunya Food,Your Miracle Medicine menyatakan kurma mempunyai aktiviti seperti aspirin. Kurma kering , katanya, sangat tinggi kandungan salisilat alias aspirin alaminya. Buah ceri, prune dan kismis kering juga kaya dgn kalium kerana ia juga mengandung salisilat.
orang yang peka dengan aspirin, kalau menyantap makanan mengandung salisilat, akan bereaksi sama dengan orang yg minum aspirin. Karena itu, pakar kesihatan yang mendalami alergi biasanya akan mewarwarkan mereka yang peka terhadap aspirin supaya menjauhi makanan mengandung salisilat, termasuk kurma.

Di pihak lain , para pakar tergugah rasa ingin tahu terhadap perkembangan bahwa salisilat pada makanan boleh memberikan prestasi yang sama dengan minum aspirin. Memang, ada kaijan yang membuktikan, aspirin regular dose rendah (kurang atau separuh dose yang biasa diminum per hari) sanggup membantu mencegah serangan jantung atau stroke.

Berdasarkan hal itu, para pakar mengharapkan, dose rendah salisilat dalam makanan yang dikonsumsi boleh juga meredakan sakit kepala.

Komposisi Gizi

* Buah kurma boleh dimakan secara langsung, dalam keadaan kering atau segar. Disamping itu, juga boleh dimanfaatkan untuk berbagai hidangan seperti aneka
produk roti, permen, ais krim, selada dan sirap.

Di negera Arab kurma mendapat tempat yang cukup baik di dalam masyarakat. Buah berbentuk silinder dengan biji beralur tunggal ini biasanya dikonsumsi bersama hasil olahan susu.

Nilai gizi utama yang diandaikan memang kandungan karbohidrat sederhananya, alias gulanya, yang tinggi. Kandungan karbohidratnya berkisar dari sekitar 60% pada kurma lembek (yang diambil sewaktu masih lembek dan mentah) hingga sekitar 70% pada kurma kering (yang mengering di pohon, terjemur matahari)

Kebanyakan varietas kurma mengandungi gula glukosa (jenis gula yang ada dalam darah) atau fruktosa (jenis gula yang terdapat dalam sebagian besar buah-buahan). Namun, satu varietasnya yang bernama Deglet Noor yang tumbuh di California hanya mengandungi gula sukrosa (dikenal juga sebagai gula pasir).

Menurut Dr. Anwar El Mufti dari Mesir, seperti dikutip harian "Buana Minggu", kurma mengandung zat gula 70%. Sebagian besar zat gula yang terdapat di dalamnya sudah diolah secara alami dan tidak berbahaya bagi kesihatan. Seperti halnya gula pada buah-buahan yang dinamai fruktosa, zat ini mudah dicerna dan mudah dibakar oleh tubuh. Dengan demikian akan menghasilkan tenaga yang tinggi, tanpa menyusahkan tubuh untuk mengolah, mencerna, dan menjadikannya sebagai gizi yang baik. Itu sebabnya mengapa kurma dianggap sebagai buah yang ideal untuk hidangan berbuka puasa ataupun sahur.
Segelas air yang mengandung glukosa, menurut Dr. David Conning, Pengarah Am British Nutrition Foundation, seperti dikutip Panasea, akan diserap tubuh dalam 20-30 menit, tetapi gula yang terkandung dalam kurma baru habis terserap dalam tempo 45-60 menit. Makanya, orang yang makan cukup banyak kurma pada waktu sahur akan menjadi segar dan tahan lapar, sebab bahan ini juga kaya dengan serat.

Keunggulan kurma lainnya mengandung berbagai vitamin penting, seperti vitamin A, tiamin, dan riboflavin dalam jumlah yang bisa diandalkan, serta niasin dan kalium dalam jumlah yang sangat andal. Selain itu, buah ini ternyata juga memuat berbagai zat gizi lain seperti zat besi, vitaminB, asam nikotinat serta serat (bukan zat gizi) dalam jumlah memadai.

Dalam setiap 100 g kurma kering terkandung vitamin A 50 IU, tiamin 0,09 mg, riboflavin 0,10 mg, niasin 2,20 mg, serta kalium 666 mg. Zat-zat gizi itu berfungsi membantu melepaskan energi, menjaga kulit dan saraf agar tetap sehat serta penting untuk fungsi jantung.

Riboflavin dan niasin. Misalnya, akan membantu melepaskan energi dari makanan, sementara tiamin membantu melepaskan energi dari karbohidrat. Vitamin A dan niasin memainkan peranan dalam membentuk dan memelihara kulit yang sehat. Tiamin penting bagi sel-sel saraf, sementara niasin menjaga fungsi normal saraf.

Kurma juga mengandung banyak mineral penting , seperti magnesium, potasium dan kalsium. Mineral-mineral itu sangat diperlukan oleh tubuh. Serat yang terdapat dalam kurma berfungsi melunakkan usus dan mengaktifkannya, yang secara mempermudah buang air besar. Dalam kurma juga terdapat semacam hormon (potuchsin) yang boleh menciutkan pembuluh darah dalam rahim, sehingga boleh mencegah perdarahan rahim.

Thursday, 5 January 2012

PEDANG RASULULLAH S.A.W AL-MA'TSUR

AL-MA'TSUR


Pedang ini adalah pedang yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w sejak muda lagi sebelum baginda menerima wahyu,pedang ini adalah peninggalan ayahanda Baginda s.a.w. Oleh itu dibahagian yang dekat dengan pemegang ada tulisan kaligrafi al-kufi yang berbunyi " Abdullah bin Abdul Mutalib".

Pemegang dan sarungnya dahulu diperbuat daripada kayu.Namun disebabkan ianya rosak dimakan zaman,ia diperbaiki kembali pada abad ke 10 Hijrah bersamaan 16 masihi dengan dilapisi kulit binatang.
Pedang ini juga selalu digunakan oleh Baginda dalam banyak peperangan sehingga akhirnya diberikan kepada Sayidina Ali bin Abi Talib bersama sama dengan peralatan perang yang lain selepas kewafatan Baginda s.a.w.PEDANG RASULULLAH AL-BATTAR

AL BATTAR

Al-Battar juga merupakan pedang Rasulullah s.a.w . Ia adalah rampasan daripada Bani Qainuqa ketika Baginda s.a.w mengusir mereka disebabkan pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap perjanjian bersama Rasulullah s.a.w di Madinah.


Pedang ini juga dinamakan pedang para nabi kerana pada mulanya ia dimiliki oleh Nabi Daud a.s, dan yang terakhir oleh Rasulullah s.a.w bersama perisainya.


Pada pedang ini terukir nama para nabi yang pernah menggunakannya.


Pedang ini juga merupakan pedang yang sangat tua dalam sejarah perjuangan para nabi dan rasul.