Pages

Friday, 11 August 2017

TAKABBUR DENGAN ILMU

Tanda kegagalan seseorang bilamana dia takabbur dengan ilmu dan takabbur kepada orang berilmu.

Ilmu ini akan memerangi kepada orang yang sombong, demikian orang yang sombong, tak akan dapat manfaat ilmu dengan sombongnya.

Kalau kita tak tahu satu benda, jangan kita fikir untuk kita dapat jawapan dengan kita punya otak. Hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu. Penawar kepada orang yang tidak tahu, adalah bertanya kepada orang yang berilmu.

Bahayanya bila tanya kepada orang yang tak tahu, akan sesat dan menyesatkan orang lain. Hendaklah Melihat kepada siapa yang hendak kita bertanya. Rujuk kepada orang yang 'alim untuk tanya soalan tertentu.

Bilamana amanah ini hilang haknya, maka tunggu lah hari kiamat. Apakah makna hilangnya hak amanah? Bila perkara yang penting itu, di sediakan orang lain kepada orang yang Tidak layak untuk berada diruang tersebut, maka tunggulah hari kiamat akan datang.

Amanah diberi kepada yang bukan haknya Ini bukan untuk perkara kepemerintahan saja, tapi kepada ilmu juga. Bila ada seseorang yang tak layak, berada ditempat orang berilmu, maka tunggulah hari kiamat.

Diantara tanda hari kiamat, munculnya banyak khutoba', yakni penceramah yang menyampaikan fitnah. Nabi ketika akhir hidupnya, Nabi mimpi khinzir berada di mimbar, orang yang membawa fitnah kepada Agama. Dan ini yang merunsingkan Nabi diakhir kehidupan Nabi.

Diantara Tanda hari kiamat, ilmu ini didapati dari orang yang kecil, maksudnya orang yang tak berilmu, tapi dilantik menjadi orang yang berilmu. Orang yang tak ada benda, macam mana nak bagi sesuatu benda.

Orang yang luas ilmunya, akan kurang komplain pada orang yang tak sama dengan pandangannya. Yang suka kasi salah, sempit ilmunya.

Habib Ali Zaenal Abidin Al Hamid

No comments:

Post a Comment